dimecres, 24 de desembre de 2014

Bon nadal i Feliç Any Nou, 2015!!

El passat dimecres va ser la darrera sessió de l'any en el grup "Bojos per la Recerca".

Des d'aquí, us dessitgem un Bon Nadal i Feliç Any Nou!!
divendres, 19 de desembre de 2014

7a Sessió - Bloc I: desenvolupament de la part pràctica de l'informe

Durant aquesta segonsa sessió de part pràctica, s'han desenvolupat les idees sorgides durant la sessió anterior i indicades en el document d'IDEES GENERALS.

Es tracta de realitzar els preparatius per treballar durant els dies de vacances de Nadal i tenir gran part d'aquesta feta per després de festes.
Exemple d'idees teòriques i experimentals d'un dels estudis, amb el seguiment per comentaris per a cada part.


divendres, 12 de desembre de 2014

6a Sessió - Bloc I: finalització de la part teòrica i inici de la part pràctica

Durant aquesta sessió es finalitzarà la part teòrica de l'inofrme, per començar a planificar i desnevolupar la part pràctica. Durant dues setmanes, just fins les vacances de Nadal, es definiran les idees bàsiques d'aquesta part per desenvolupar-la durant els dies festius.

Aquesta consta de:
  • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
    • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
    • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
    • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
  • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
  • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
  • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.
Com sempre, es farà el seguiment en línia amb l'aplicació Drive i s'indicaran els comentaris corresponents.

divendres, 5 de desembre de 2014

5a Sessió - Bloc I: finalització de la part teòrica

Avui ha estat un día de realització de la part teòrica, INTRODUCCIÓ i HIPÒTESIS, amb la reunió personalitzada dels diferents grups de treball.

Aqueta part teòrica ha d'estar finaltizada per la propera setmana, donat que el dia 22 de desembre és la darrera sessió abans de Nadal i, per tant, s'explicarà l'estructura que ha de tenir la part pràctica de l'informe.Exemple de la part teòrica d'un dels projectes, així com del seguiiment del mateix (comentaris)