divendres, 28 de novembre de 2014

4a Sessió - Bloc I: inici de la realització de la part teòrica de l'informe

Durant un parell de sessions es realitzarà la part teòrica de l'informe, és a dir, la INTRODUCCIÓ i les HIPÒTESIS per, una vegada finalitzades, començar a dissenyar, a partir de la segona setmana de desembre, la part pràctica o experimental i poder-la fer entre finals de desembre i les vacances de Nadal.

D'altra banda, es farà un primer esborrany del TÍTOL, amb un de principal (curt i general) i un de secundari (llarg i explicatiu). No serà el definitiu, però donarà una idea de la temàtica del treball.

Pel que respecta a la introducció, l'esquema és el següent (amb una extensió de 1000 caràcters amb espais):
 • Preguntes inicials: per presentar el tema i donar peu al debat i posterior lectura del treball per part del lector/a.
 • Motivació: explicar breument el per què del fet d'haver seleccionat aquest tema i no un altre.
 • Estat de la qüestió: valorar la bibliografia consultada, tot ressaltant què continguts han estat comuns de trobar-se i quins no, punt d'inici en el desenvolupament posterior de la recerca.
 • Objectius: què és el que es pretén. Comencen amb un verb d'acció, en infinitiu.
Pel que respecta a les hipòtesis:
 • Hipòtesis: 1000 caràcters amb espais. Són les idees, en forma d'afirmació, que es creu en relació amb els objectius marcats, però que s'han de demostrar (validar o rebujtar) posteriorment al desenvolupament de la recerca.


Esquema de la part teòrica de l'informe, amb els comentaris d'ajuda.


divendres, 21 de novembre de 2014

3a Sessió: plantejament de l'informe

Després d'organitzar tota l'estructura en carpetes, aquesta tercera sessió s'ha dedicat a l'inici de la realització de l'informe. Per això, s'està realitzant el/les:
 • Desenvolupament de les idees generals (part teòrica i part experimental) al document d'IDEES GENERALS. Finalment, fer cerca d'informacions bibliogràfiques sobre la temàtica del treball, dividides en:
  • Publicacions escrites: llibres.
  • Publicacions electròniques (PDF): articles.
  • Webs i altres.
 • Preguntes inicials a l'informe i inici de la introducció.


dissabte, 15 de novembre de 2014

2a Sessió - Desenvolupament de la part teòrica de l'informe

En aquesta segona sessió es van definir els primers continguts de l'INFORME.

S'ha afegit una nova component en el grup, la Mar Tura, de les Escolàpies, també de Granollers, amb el tema Salut i Alimentació.

S'ha explicat el elements de la part teòrica de l'informe, amb l'encapçalament, la introducció i les hipòtesis, que han d'estar definides durant aquesta propera setmana. Per tant, els diferents escrits ja comencen a tenir cos.

Els diferents temes queden així:

Carpetes de treball de cada un dels projectes


Cada carpeta, presenta, fins el moment, els següents arxius:

Exemple del contingut d'una de les carpetes dels projectes


dissabte, 8 de novembre de 2014

1a Sessió - Presentació i definició del tema

Aquesta primera sessió ha estat de presentació de l'activitat i de la definició dels temes de les recerques que tindran lloc a llarg d'aquest curs escolar.

Els alumnes assistents van portar ja algunes idees donat, que, prèviament, es va fer una sessió 0 on es va explicar, a grans trets, l'activitat i es va demanar que, si es volien apuntar, aquest primer dia havien de portar aquest conjunt d'idees.

Es va fer una reunió personal amb cada grup de treball de cara a valorar-les i a donar el vist-i-plau conjunt de la que, finalment, es desenvoluparia.


Part del grup de treball Un moment de reunió personal amb un grup


Com sempre, el seguiment es farà semipresencial, amb l'ús de les TIC, mitjançant la plataforma de Google i Drive.

L'alumnat, a més, haurà de fer un bloc on es veurà l'evolució progressiva del seu estudi i que, a més, pot servir com a eina de presentació del mateix.

Finalment, les idees que tiraran endavant han estat:
 • Pau Vaqué (2n ESO): Autisme.
 • Laura Ortiz i Edu Tinea (4t ESO): Salut i Esport.
 • Sayoh Ceesay (1r Batx): Salut i Moda.
 • Cristina Giménez (1r Batx): Bessons.
 • Clàudia Mateu (1r Batx): Ecologia i Biodiversitat.
 • Laura Jordi i Judith Torras (1r Batx): Antropometria i Salut.
 • Quim Civil (1r Batx): Tecnologia i Addicions.

El primer objectiu és el desenvolupament de la idea mitjançant la realització d'un petit INFORME de 4 pàgines amb els següents apartats:
 • Encapçalament: amb:
  • Títol: PRINCIPAL (curt i relacionat amb el tema) i SECUNDARI (explicatiu i fent referència a la part experimental).
  • Autoria: noms i cognoms dels autors/res.
  • Curs acadèmic
  • Tutor/a: nom i cognoms del tutor/a.
  • Centre: nom i direcció postal del centre.
 • Introducció: 1000 caràcters amb espais. Amb la següent estructuració:
  • Preguntes inicials: per presentar el tema i donar peu al debat i posterior lectura del treball per part del lector/a.
  • Motivació: explicar breument el per què del fet d'haver seleccionat aquest tema i no un altre.
  • Estat de la qüestió: valorar la bibliografia consultada, tot ressaltant què continguts han estat comuns de trobar-se i quins no, punt d'inici en el desenvolupament posterior de la recerca.
  • Objectius: què és el que es pretén. Comencen amb un verb d'acció, en infinitiu.
 • Hipòtesis: 1000 caràcters amb espais. Són les idees, en forma d'afirmació, que es creu en relació amb els objectius marcats, però que s'han de demostrar (validar o rebujtar) posteriorment al desenvolupament de la recerca.
 • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
  • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
  • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
  • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
 • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
 • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
 • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.
 • Bibliografia: 1000 caràcters amb espais.  llistat de les fonts bibliogràfiques utilitzades. Estructurades en Publicacions escrites (llibres, revistes...), publicacions electròniques (pdf's) i webs. S'ha d'acompanyar amb la data o dates de consulta
 • Annex: altres elements d'interès. Normalment solen ser taules, gràfics imatges o semblants.

Presentació de l'activitat extraescolar "Bojos per la Recerca"

Després d'una prova pilot que es va fer durant tot el curs passat, avui ha estat la primera sessió oficial d'una nova activitat extraescolar sobre assessoraments en recerca que estic realitzant en diferents centres del Servei Territorial Maresme-Vallès Oriental.

Finalment, s'ha titulat "Bojos per la Recerca" i pretenc ensenyar el procés de realització d'una recerca en els àmbits que l'alumnat participant vulgui treballar, sigui Humanitats o Ciències, o la combinació de diferents àrres del coneixement, per donar més riquesa a la seva investigació.

Està organizada, com a la resta de centres, per l'AMPA de l'IES Carles Vallbona, un dels centres on he estat professor substitut, d'aixo ja fa tres anys.

El grup està format per 10 alumnes, nou dels cursos de 4t d'ESO i 1r de Batxiilerat de l'IES Carles Vallbona i un alumne de 2n d'ESO de l'IES Bellera, també de Granollers.